Punkt Potwierdzający Profil Zaufania ePUAP w Urzędzie Miejskim Wrocławia


 

Urząd Miejski Wrocławia przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

Szczegółową instrukcję, opisującą również poniższe kroki, znajdą Państwo pod adresem:http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

Po zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Urząd Miejski Wrocławia na platformie ePUAP

2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Wykaz usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie


Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną.

***

Sprawy w zakresie rejestracji pojazdów oraz prawa jazdy można załatwiać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Adres do skrzynki podawczej to https://www.esp.pwpw.pl.
W celu zalogowania się do skrzynki PWPW należy najpierw utworzyć profil zaufany za pośrednictwem platformy ePUAP.