Uwaga! W  związku  ze  stanem  zagrożenia  epidemicznego  elektroniczny system rezerwacji numerków kolejkowych zostaje zawieszony do odwołania. 

Więcej informacji na temat obecnych sposobów załatwiania spraw w Urzędzie na stronie: Zmiana organizacji pracy Urzędu i realizacji wniosków