Uwaga! W  związku  ze  stanem  zagrożenia  epidemicznego  elektroniczny system rezerwacji numerków kolejkowych zostaje zawieszony do odwołania. 

Więcej informacji na temat obecnych sposobów załatwiania spraw w Urzędzie na stronie: https://bip.um.wroc.pl/important/content/44646