UWAGA

 • OBECNIE BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORÓW OSOBISTYCH DOKUMENTÓW
 • UDOSTĘPNIANIE AKT TYLKO SPRAW W TOKU PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ TEL. +48 71 777 77 77

Sekretariat:

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 234
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: wab@um.wroc.pl

Telefoniczna Informacja Wydziału - tel.: + 48 71 777 77 77

Uwaga! System pocztowy nie generuje potwierdzenia otrzymania maila. Aby je otrzymać należy skorzystać z platformy ePUAP

[start] [koniec]Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych
II piętro, pok. 229
tel. + 48 71 777 73 03

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Gospodarki Przestrzennej
II piętro, pok. 229
tel. + 48 71 777 74 80

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów
II piętro, pok. 226
tel. + 48 71 777 73 72

Dyrektor Wydziału - Architekt Miasta: Piotr Fokczyński

Zastępca Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych: Aleksandra Nespiak

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Przestrzennej: Marta Jeżewska

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Rejestrów: Małgorzata Jordan


Kancelaria Wydziału

przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4

Telefoniczna Informacja Wydziału - wyłącznie o etapie załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale

tel.: + 48 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca.

Informacja Wydziału (parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7) - udziela informacji w zakresie:

 1. Etapu załatwiania spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale.
 2. Udostępniania informacji publicznej.
 3. Udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 4. Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Struktura:

Zespół Architekta Miasta

Architekt Miasta: Piotr Fokczyński
tel. +48 71 777 71 14
Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta: Beata Urbanowicz
tel.  +48 71 777 93 58

Dział Informacji i Rejestrów

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Informacji i Rejestrów -  tel. +48 71 777 73 72

 • Sekcja Sekretariatu Wydziału
 • Zespół Zaświadczeń
  Kierownik Zespołu: Ewa Stawiany
  tel. +48 71 777 72 65
 • Zespół Informacji
  Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
  tel. +48 71 777 74 60
 • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
  Kierownik Zespołu: Beata Zwiech
  tel. +48 71 777 73 97

Dział Architektoniczno - Budowlany

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych - tel. + 48 71 777 73 03

  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Stare Miasto i Śródmieście - B1
   Kierownik Zespołu: Małgorzata Chybalska
   tel. +48 71 777 73 69
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Krzyki - B3
   Kierownik Zespołu: Agnieszka Czerwiec
   tel. +48 71 777 75 01
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Fabryczna - B4
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Łabuz
   tel. +48 71 777 72 20
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Psie Pole - B5
   Kierownik Zespołu: Kamila Borkowska
   tel. +48 71 777 74 21
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany
   Inwestycji Liniowych - IB
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
   tel. +48 71 777 74 42

Dział Gospodarki Przestrzennej

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Gospodarki Przestrzennej - tel. + 48 71 777 74 80

 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Stare Miasto i Śródmieście - P1
  Kierownik Zespołu: Busza Wowrzeczka
  tel. +48 71 777 73 92
  Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Krzyki - P3
  Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska
  tel. +48 71 777 70 18
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Fabryczna - P4
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Cebo
  tel. +48 71 777 74 27
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
  Psie Pole - P5
  Kierownik Zespołu: Krzysztof Turowicz
  tel. +48 71 777 88 70
 • Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych - IP
  Główny Specjalista: Grażyna Węgrzynowicz
  tel. +48 71 777 73 11


Wydział Architektury i Budownictwa
realizuje w szczególności:

 1. zadania własne Gminy Miejskiej Wrocław dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w zakresie ustalania warunków zabudowy, wynikające z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw;
 2. zadania własne powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej, wynikające z przepisów Prawa budowlanego i innych ustaw oraz zlecone staroście, wynikające z innych przepisów;
 3. zadania Architekta Miasta - w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej.

Procedury realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Architektury i Budownictwa

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf

Wzory obowiązujących druków w formacie .pdf

Wykaz decyzji WZiZT wydanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które wygasły z dniem 1.01.2018 r.

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Budownictwa

Informacje o dokonaniu zgłoszenia budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa

Informacje o dokonaniu zgłoszenia instalowania instalacji gazowej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Sprawozdanie z działalności Wydziału Architektury i Budownictwa

Katalog mebli miejskich

Konkurs "Piękny Wrocław"

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Godziny pracy Informacji Wydziału

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15 - pok 10 i 11.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 - sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7.

Godziny pracy Kancelarii Wydziału

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Godziny przyjęć dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Środa w godzinach od 14:30 do 15:45.

Godziny przyjęć zastępców dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Środa w godzinach od 11:00 do 15:00.

Godziny kontaktu telefonicznego z kierownikami zespołów w sprawie prowadzonych postępowań

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.

Godziny przyjęć kierowników zespołów

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.