Sekretariat:
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
pok. 234, II piętro
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: wab@um.wroc.pl

 

Dyrektor Wydziału - Architekt Miasta - Piotr Fokczyński
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Architektoniczno-Budowlanych - Gabriel Marek
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Gospodarki Przestrzennej - Marta Jeżewska-Siemion


Struktura:

 • Zespół Architekta Miasta
  Architekt Miasta: Piotr Fokczyński
  tel. +48 71 777 71 14
  Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta: Beata Urbanowicz
  tel.  +48 71 777 93 58
 • Zespół ds. Kadr
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Ziąber
  tel. +48 71 777 73 11

 • DZIAŁ DS. OGÓLNYCH
  Koordynator Projektu: Małgorzata Adamska
  tel. +48 71 777 73 72
  • Sekcja Zaświadczeń o Samodzielności Lokali
  • Sekcja ds. Obsługi
  • Zespół Informacji i Przyjmowania Korespondencji
   Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
   tel. +48 71 777 74 60
  • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
   Kierownik Zespołu: Jolanta Juchniewicz-Bludów
   tel. +48 71 777 73 97

 • DZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Stare Miasto i Śródmieście - B1
   Kierownik Zespołu: Aleksandra Nespiak
   tel. +48 71 777 73 69
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Krzyki - B3
   Kierownik Zespołu: Anna Wilczyńska
   tel. +48 71 777 75 01
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Fabryczna - B4
   Kierownik Zespołu: Anna Rukasz-Kałużna
   tel. +48 71 777 73 74
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany -
   Psie Pole - B5
   Kierownik Zespołu: Alicja Paraschidu
   tel. +48 71 777 73 68
  • Zespół Architektoniczno-Budowlany
   Inwestycji Liniowych - IB
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
   tel. +48 71 777 74 42

 • DZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Stare Miasto i Śródmieście - P1
   Kierownik Zespołu: Marek Świder
   tel. +48 71 777 73 92
   Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Krzyki - P3
   Kierownik Zespołu: Joanna Skrzyńska-Jakubczyk
   tel. +48 71 777 70 18
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Fabryczna - P4
   Kierownik Zespołu: Elżbieta Cebo
   tel. +48 71 777 74 27
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji -
   Psie Pole - P5
   Kierownik Zespołu: Krzysztof Turowicz
   tel. +48 71 777 88 70
  • Zespół Lokalizacji Inwestycji Liniowych - IP
   Główny Specjalista: Grażyna Węgrzynowicz
   tel. +48 71 777 71 45