[start] [koniec]Sekretariat
50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Anna Sroczyńska
Zastępca Dyrektora Biura: Jadwiga Brzuchowska
Zastępca Dyrektora Biura: Natalia Golis
Zastępca Dyrektora Biura: Andrzej Piorun


Struktura:

 • Działy Planowania Przestrzennego
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
   Kierownik: Paweł Cichoński
   II piętro, pok. 220
   tel. +48 71 777 79 06
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
   Kierownik: Przemysław Matyja
   II piętro, pok. 218
   tel.+48 71 777 79 17
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
   Kierownik: Monika Sochańska
   III piętro, pok. 302
   tel. +48 71 777 79 59
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 4
   Kierownik: Katarzyna Bortnik
   III piętro, pok. 301
   tel. +48 71 777 70 63

 • Dział Systemu Informacji Przestrzennej
  Kierownik: Sławomir Górowski
  II piętro, pok. 207
  tel. +48 71 777 78 58
  • Zespół Systemu Informacji Przestrzennej
   II piętro, pok. 207 - 210a
   tel. + 48 71 777 78 58
  • Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów
   al. M. Kromera 44,
   IV piętro, pok. 433 - 434
   tel. +48 71 777 92 12

 • Dział Organizacyjny
  Kierownik: Ermina Bryk
  IV piętro, pok. 401
  tel. +48 71 777 79 58

 

Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje zadania z zakresu:

 1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym przeprowadzanie analizy zmian
  w zagospodarowaniu przestrzennym poprzez opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz sporządzania projektów zmian tych dokumentów;
 3. przygotowywania wytycznych i opiniowania opracowań mających wpływ na przestrzeń miejską;
 4. współpracy przy planowaniu rozwoju przestrzennego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego;
 5. planowania społeczno-gospodarczego, w tym przez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno–gospodarczej;
 6. prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę; gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 7. prowadzenia i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia;
 8. prowadzenia ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia;
 9. przygotowywania i przekazywania informacji i dokumentów do publicznej wiadomości oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Procedury realizowane przez Biuro Rozwoju Wrocławia dostępne są w zakładce Poradnik Klienta
 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45