[start] [koniec]Sekretariat
50-030 Wrocław
ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Anna Sroczyńska
Zastępca Dyrektora Biura: Jadwiga Brzuchowska
Zastępca Dyrektora Biura: Andrzej Piorun
Zastępca Dyrektora Biura: Marek Żabiński
Zastępca Dyrektora Biura: Natalia Golis


Struktura:

 • Działy Planowania Przestrzennego
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
   Kierownik: Paweł Cichoński
   II piętro, pok. 220
   tel. +48 71 777 79 06
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
   Kierownik: Natalia Golis
   II piętro, pok. 218
   tel.+48 71 777 79 17
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
   Kierownik: Monika Sochańska
   III piętro, pok. 307
   tel. +48 71 777 79 59
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 4
   Kierownik: Dorota Sławińska
   III piętro, pok. 308
   tel. +48 71 777 76 26
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 5
   Kierownik: Katarzyna Bortnik
   III piętro, pok. 203
   tel. +48 71 777 70 63

 • Dział Planowania Komunikacji, Infrastruktury Technicznej i Środowiska
  Kierownik: Monika Kozłowska-Święconek
  III piętro, pok. 317
  tel. +48 71 777 74 02

 • Dział Systemu Informacji Przestrzennej
  II piętro, pok. 210a
  tel. +48 71  777 87 32

 • Dział Organizacyjny
  Kierownik: Ermina Bryk-Świerzko
  IV piętro, pok. 401
  tel. +48 71 777 79 58

 

Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje zadania z zakresu:

 1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie planów zagospodarowania Miasta
 2. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym poprzez ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów zmian tego dokumentu
 3. planowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
 4. planowania rozwoju przestrzennego aglomeracji wrocławskiej
 5. wdrażania „Strategii Aglomeracji Wrocławskiej”
 6. planowania społeczno-gospodarczego, w tym przez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno – gospodarczej
 7. prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę; gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 8. prowadzenia i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia
 9. prowadzenia ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia
 10. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Biuro

Procedury realizowane przez Biuro Rozwoju Wrocławia dostępne są w zakładce Poradnik Klienta
 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45