Sekretariat

50-030 Wrocław [start] [koniec]
ul. Świdnicka 53
IV piętro, pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

Dyrektor Biura: Anna Sroczyńska

Zastępca Dyrektora Biura: Jadwiga Brzuchowska

Zastępca Dyrektora Biura: Przemysław Matyja

Zastępca Dyrektora Biura: Ermina Bryk 


Struktura:

Działy Planowania Przestrzennego

 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
  Kierownik: Katarzyna Bortnik
  III piętro, pok. 301
  tel. +48 71 777 70 63
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
  Kierownik: Marta Ścigała
  II piętro, pok. 218
  tel. + 48 71 777 88 93
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
  Kierownik: Monika Sochańska
  III piętro, pok. 302
  tel. +48 71 777 79 59

Dział Systemu Informacji Przestrzennej

Kierownik: Sławomir Górowski
II piętro, pok. 219
tel. +48 71 777 78 58

 • Zespół Systemu Informacji Przestrzennej
  II piętro, pok. 208 - 210a
  tel. + 48 71 777 78 58
 • Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Adresów
  al. M. Kromera 44,
  IV piętro, pok. 433 - 434
  tel. +48 71 777 92 12

 

Dział Organizacji i Analiz

IV piętro, pok. 401, 408-410
tel. +48 71 777 86 61; 777 74 87; 777 78 78

Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym:
  1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 
  2. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. oceny aktualności Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. sporządzania innych opracowań przestrzennych, planów i analiz na obszarze miasta,
  5. planowania etapowania rozwoju przestrzennego miasta,
  6. planowania rozwoju przestrzennego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego,
 2. sporządzania koncepcji sposobu zagospodarowania terenów na obszarze miasta;
 3. sporządzania propozycji i analiz lokalizacji dla różnych obiektów i instytucji;
 4. przygotowywania propozycji ofert przestrzennych dla różnego rodzaju inwestycji;
 5. koordynowania działań projektowych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto;
 6. koordynowania i sporządzania planów, analiz i opinii urbanistycznych w zakresie polityki rzecznej, w tym lokalizacji obiektów pływających na gruntach pokrytych wodami oraz zagospodarowania terenów nadrzecznych;
 7. koordynowania działań Zespołów zadaniowych powoływanych w ramach polityki rzecznej;
 8. udziału przy sporządzaniu opracowań przestrzennych Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego;
 9. koordynowania zagadnień planistycznych, sporządzanych w departamentach, wydziałach i innych jednostkach organizacyjnych miasta;
 10. współudziału w organizacji wydarzeń związanych z rozwojem przestrzennym Wrocławia;
 11. prognozowania, gromadzenia, oraz analizy danych dotyczących rozwoju przestrzennego miasta;
 12. prowadzenia numerycznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, a także gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 13. prowadzenia i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia
 14. prowadzenia ewidencji ulic i punktów adresowych Wrocławia.

Procedury realizowane przez Biuro Rozwoju Wrocławia dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45