[start] [koniec]Sekretariat
pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

 

Dyrektor Biura: Tomasz Ossowicz
Zastępca Dyrektora Biura: Anna Sroczyńska
Zastępca Dyrektora Biura: Andrzej Piorun
Zastępca Dyrektora Biura: Marek Żabiński

 

Struktura:

 • Działy Planowania Przestrzennego
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
   Kierownik: Paweł Cichoński
   pok. 220,
   tel. +48 71 777 79 06
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
   Kierownik: Natalia Golis
   pok. 218,
   tel.+48 71 777 79 17
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
   Kierownik: Monika Sochańska
   pok. 307,
   tel. +48 71 777 79 59
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 4
   Kierownik: Dorota Sławińska
   pok. 308,
   tel. +48 71 777 76 26
  • Dział Planowania Przestrzennego Nr 5
   Kierownik: Katarzyna Bortnik
   pok. 203,
   tel. +48 71 777 70 63
 • Dział Planowania Komunikacji, Infrastruktury Technicznej i Środowiska
  Kierownik: Monika Kozłowska-Święconek
  pok. 317,
  tel. +48 71 777 74 02
 • Dział Systemu Informacji Przestrzennej
  Kierownik: Jadwiga Brzuchowska
  pok. 210a,
  tel. +48 71  777 87 32
 • Dział Organizacyjny
  Kierownik: Ermina Bryk-Świerzko
  pok. 408,
  tel. +48 71 777 79 58

 

Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje zadania z zakresu:

 1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie planów zagospodarowania Miasta;
 2. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym poprzez ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów zmian tego dokumentu;
 3. planowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 4. planowania rozwoju przestrzennego aglomeracji wrocławskiej;
 5. wdrażania „Strategii Aglomeracji Wrocławskiej”;
 6.  planowania społeczno-gospodarczego, w tym przez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno – gospodarczej;
 7. koordynacji prac organizacyjno-technicznych związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych, w tym prac dotyczących koordynacji procesu budowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta (SIP);
 8.  prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.
 

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45

 

Biuro realizuje zadania z kategorii

 • Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne