Sekretariat
ul. Świdnicka 53
pok. 404
tel. +48 71 777 86 60, 777 73 25
faks +48 71 777 86 59
e-mail: brw@um.wroc.pl

 

Dyrektor Biura: Tomasz Ossowicz
Zastępca Dyrektora Biura: Anna Sroczyńska
Zastępca Dyrektora Biura: Andrzej Piorun
Zastępca Dyrektora Biura: Marek Żabiński

Struktura:

Działy Planowania Przestrzennego

 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 1
  Kierownik: Paweł Cichoński
  pok. 220,
  tel. +48 71 777 79 06
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 2
  Kierownik: Natalia Golis
  pok. 218,
  tel.+48 71 777 79 17
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 3
  Kierownik: Monika Sochańska
  pok. 307,
  tel. +48 71 777 79 59
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 4
  Kierownik: Dorota Sławińska
  pok. 308,
  tel. +48 71 777 76 26
 • Dział Planowania Przestrzennego Nr 5
  Kierownik: Katarzyna Bortnik
  pok. 203,
  tel. +48 71 777 70 63

Dział Planowania Komunikacji, Infrastruktury Technicznej i Środowiska
Kierownik: Monika Kozłowska-Święconek
pok. 317, 
tel. +48 71 777 74 02

Dział Systemu Informacji Przestrzennej
Kierownik: Jadwiga Brzuchowska
pok. 210a, 
tel. +48 71  777 87 32

Dział Organizacyjny
Kierownik: Ermina Bryk-Świerzko
 pok. 408, 
tel. +48 71 777 79 58

Kompetencje i zadania

Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje zadania z zakresu:

 1. kształtowania polityki przestrzennej poprzez sporządzanie planów zagospodarowania Miasta;
 2. planowania rozwoju przestrzennego Miasta, w tym poprzez ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów zmian tego dokumentu;
 3. planowania systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 4. planowania rozwoju przestrzennego aglomeracji wrocławskiej;
 5. wdrażania „Strategii Aglomeracji Wrocławskiej”;
 6.  planowania społeczno-gospodarczego, w tym przez sporządzanie planów strategicznych i założeń polityki społeczno – gospodarczej;
 7. koordynacji prac organizacyjno-technicznych związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych, w tym prac dotyczących koordynacji procesu budowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta (SIP);
 8.  prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.
 

Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii

 • Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45