[start]Tytuł przyznaje Rada Miejska wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.[koniec]

Tryb przyznawania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do UCHWAŁY NR LVIII/375/93 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 stycznia 1993 roku w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia

rok 2014

 • prof. Jan Miodek

 

rok 2013

 • Bogdan Zdrojewski

 

rok 2012

 • Eugeniusz Get-Stankiewicz

 

rok 2011

 • Władysław Frasyniuk

 

rok 2010

 • Aleksandra Nalli-Świat
 • Waldemar Stasiak
 • Jerzy Szmajdziński

rok 2009

 • Urszula Kozioł

rok 2008

 • XIV Dalajlama Tybetu

rok 2007

 • Kurt Masur

rok 2006

rok 2005

 • Lech Wałęsa

rok 2004

rok 2003

 • Andrzej Wajda

rok 2002

 • prof. Norman Davies

rok 2001

 • Vaclav Havel

rok 2000

 • Jan Nowak Jeziorański

rok 1998

 • Jerzy Grotowski

rok 1997

rok 1996

 • Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz

rok 1995

 • Henryk Tomaszewski

rok 1994

 • Tadeusz Różewicz

rok 1993

 • prof. Alfred Jahn