Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
(https://bip.um.wroc.pl/admin/contents/2901/pup.wroclaw.ibip.pl/public)
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia
(http://www.pinb.wroclaw.pl)
50-502 Wrocław
ul. Hubska 8-16