Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław
tel.  +48 71 363 15 29 (centrala)
tel./faks +48 71 363 12 23 (sekretariat)
www.spzoz.wroc.pl/pl/prac

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. +48 71 350 17 80
faks +48 71350 17 81
www.bip.neuropsychiatria.com/