UCHWAŁA NR XX/419/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie podziału Wrocławia na osiedla


wraz z załącznikiem przedstawiającym Granice Wrocławskich Osiedli (w rozumieniu ewidencyjno - wyborczym)