[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marek Witek[koniec]
tel. 608 395 633

Przewodnicząca Rady Osiedla: Beata Andrejewicz
tel. 692 479 574

Siedziba:
ul. Blacharska 12/1
53-206 Wrocław
tel. +48 71 360 11 17 (poczta głosowa czynna całą dobę)

Adres do korespondencji:
Al. gen. Józefa Hallera 149
53-201 Wrocław
e-mail: grabiszyn_grabiszynek@osiedle.wroc.pl
strona: www.grabiszyngrabiszynek.pl