[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Łukasz Olbert[koniec]
tel. 607 313 311

Przewodnicząca Rady Osiedla: Małgorzata Molenda

Siedziba:
ul. Nowodworska 51/3
54-433 Wrocław
tel./faks +48 71 784 44 48
e-mail: nowy_dwor@osiedle.wroc.pl
strona: www.nowydwor-ro.pl