[start]Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Dobrosława Binkowska [koniec]

Przewodnicząca Rady Osiedla: Alina Drapella-Hermansdorfer

Siedziba:
ul. Wiejska 2/4
52-411 Wrocław
tel.  tel. +48 500 408 001
e-mail: oporow@osiedla.wroclaw.pl
strona: www.oporow.info