[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Krzysztof Załucki[koniec]

Przewodniczący Rady Osiedla: Sebastian Lorenc
tel. +48 502 30 44 47
e-mail: sebastian.lorenc@rada.wroc.pl

Siedziba:
ul. Wiejska 2/4
52-411 Wrocław
tel. +48 71 363 54 17
e-mail: oporow@osiedle.wroc.pl
strona: www. oporow.info