[start]Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Dobrosława Binkowska [koniec]

Przewodnicząca Rady Osiedla: Alina Drapella-Hermansdorfer

Siedziba:
ul. Wiejska 2/4
52-411 Wrocław

Kontakt:
e-mail: oporow@osiedla.wroclaw.pl
strona: www.oporow.info.pl