[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Tomasz Stefanicki[koniec]

Przewodniczący Rady Osiedla: Sebastian Lorenc

Siedziba:
ul. Wiejska 2/4
52-411 Wrocław
tel. +48 71 363 54 17
e-mail: oporow@osiedle.wroc.pl
strona: oporow.info