[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Dariusz Sitarz[koniec]

Przewodnicząca Rady Osiedla: Krzysztof Dubik

Siedziba:
pl. Wyzwolenia 4
51-005 Wrocław
e-mail: osobowice@osiedle.wroc.pl