Przewodnicząca Rady Osiedla: Joanna Nawrot

Siedziba Osiedla Osobowice-Rędzin: pl. Wyzwolenia 4,
51-005 Wrocław
e-mail: osobowice@osiedle.wroc.pl