[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Emilia Stącel [koniec]
tel. 661 510 457

Przewodniczący Rady Osiedla: 

Siedziba:
ul. Kamieńskiego 190
51-124 Wrocław
tel. +48 71 325 60 91 
e-mail: polanowice@osiedle.wroc.pl
strona: www.polanowice.net