[start]Przewodniczący Zarządu Osiedla: Emilia Stącel [koniec]
tel. 661 510 457

Przewodniczący Rady Osiedla: Adam Zbigniew Stankiewicz 

Siedziba:
ul. Kamieńskiego 190
51-124 Wrocław
tel. +48 71 325 60 91 i kom. 604 308 474
e-mail: polanowice@osiedle.wroc.pl
strona: www.polanowice.net