Uwaga! 
Dnia 30 marca 2018 r. Urząd będzie nieczynny


Centrum Obsługi Podatnika

ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

Kierownik: Mariola Graczyk
parter, pokój nr 1
tel. +48 71 777 84 23
faks +48 71 777 88 11

Informacja:

 • tel. +48 71 777 87 97
 • tel. +48 71 777 88 01, 777 88 03 (zaświadczenia)


Czynne:

 • ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:15 
 • ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 18 i 19
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15
 • pl. Nowy Targ 1-8
  (Zachęcamy PT Klientów do załatwiania wszelkich spraw będących w zakresie działania Centrum Obsługi Podatnika w budynku UMW przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie znajduje się 5 stanowisk obsługi)
  parter, stanowisko nr 14
  poniedziałek -  piątek od 8:00 do 15:15


UWAGA!!!

Od dnia  30 czerwca 2017 r., wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające odpady komunalne, w celu wyliczenia wysokości opłaty  za wywóz odpadów, mogą  składać wypełnione druki Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia - Centrum Obsługi Podatnika, przy ul. Kotlarskiej 41.
Szczegółowe informacje dot. deklaracji wraz z ich wzorami do pobrania dostępne są TUTAJ

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
  • złożyć informację  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
  • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości,
  • złożyć deklarację na podatek rolny, leśny (DR-1, DL-1)
  • uzyskać informację o stanie konta podatnika, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat
 2. Podatek od środków transportowych
  • złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1)
  • uzyskać informację o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
  • złożyć informację dotyczące zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 3. Opłata skarbowa
  • uzyskać informację o opłacie skarbowej
  • złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
  • zgłosić zmianę użytkownika wieczystego
  • uzyskać informację o stanie konta, o kwocie do zapłaty lub zwrocie nadpłat
  • uzyskac informacje o dzierżawie terenu
 5. Zaświadczenia
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych
 6. Potwierdzić Profil Zaufanego ePUAP
 7. Złożyć Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Dokonać aktualizacji danych kontaktowych w sprawach dotyczących podatków i opłat pobieranych przez Gminę Wrocław 


UWAGA!!!

 • Druki i formularze podatkowe znajdują się:  TUTAJ
  (linki przy wyszczególnionych dokumentach prowadzą do stron, z których można pobrać odpowiednie druki i formularze)
  Druk zgłoszenia aktualizacyjnego danych kontaktowych

 • Dokładny opis procedur/spraw jakie można załatwić w COP znajduje się w zakładce Poradnik Klienta
  Proponowane kryteria wyszukiwania:
  - kategoria sprawy - podatki, opłaty
  lub
  - komórka  odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat

"Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922), informuję, iż:"
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne." 

Zarezerwuj wizytę online


W Centrum Obsługi Podatnika można również:

 • w Punktach Obsługi Bankowej dokonywać opłat
 • w kancelarii składać pisma do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu
 • na stanowiskach 1 i 3 potwierdzić Profil Zaufany ePUAP

 

Za pomocą portalu informacyjno-płatniczego PLIP, można sprawdzić oraz zapłacić zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne). 

 

(fot. M.Mieloch)