Centrum Obsługi Podatnika

ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

Kierownik: Mariola Graczyk
parter, pokój nr 1
tel. +48 71 777 84 23
faks +48 71 777 88 11

Informacja:

 • tel. +48 71 777 88 02, 777 88 05, 777 88 06
 • tel. +48 71 777 88 01, 777 88 03 (zaświadczenia)


Czynne:

 • ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:15 
 • ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko nr 18 i 19
  poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:15
 • pl. Nowy Targ 1-8
  parter, stanowisko nr 14
  poniedziałek -  piątek od 8:00 do 15:15


Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
  • przyjmowanie informacji  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
  • przyjmowanie deklaracji na podatek rolny (DR-1)
  • przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji
  • udzielania informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrot nadpłat
 2. Podatek od środków transportowych
  • przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
  • udzielanie informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty
  • przyjmowanie informacji dotyczących zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 3. Opłata skarbowa
  • udzielanie informacji o opłacie skarbowej
  • przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej
 4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
  • zgłaszanie zmian użytkownika wieczystego, udzielanie informacji o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty
  • dzierżawa terenu – informacja
 5. Zaświadczenia
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeni
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych
  • wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego


Uwaga!!!

Dokładny opis procedur/spraw jakie można załatwić w COP znajduje się w zakładce Poradnik Klienta
Proponowane kryteria wyszukiwania: 
- kategoria sprawy - podatki, opłaty
lub 
- komórka  odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat

Zarezerwuj wizytę online

W Centrum Obsługi Podatnika można również:

 • w Punktach Obsługi Bankowej dokonywać opłat
 • w kancelarii składać pisma do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu

 

Za pomocą portalu informacyjno-płatniczego PLIP, można sprawdzić oraz zapłacić zobowiązania podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych)."

 

 

(fot. M.Mieloch)