Centrum Obsługi Podatnika

ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

Kierownik: Mariola Graczyk
parter, pokój nr 1
tel. +48 71 777 84 23
faks +48 71 777 88 11

Informacja:

 • tel. +48 71 777 88 02, 777 88 05, 777 88 06
 • tel. +48 71 777 88 01, 777 88 03 (zaświadczenia)

Czynne:

 • ul. Kotlarska 41
  poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.15 
 • ul. G. Zapolskiej 4 sala nr 3  (stanowisko nr 18 i 19)
  poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.15
 • pl. Nowy Targ 1-8 (stanowisko nr 14)
  poniedziałek -  piątek od 8.00 do 15.15

Co można załatwić w Centrum Obsługi Podatnika:

 1. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
  • przyjmowanie informacji  o nieruchomościach, gruntach i lasach (IN-1, IR-1, IL-1),
  • przyjmowanie deklaracji na podatek rolny (DR-1),
  • przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji,
  • udzielania informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrot nadpłat.
 2. Podatek od środków transportowych
  • przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1),
  • udzielanie informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty,
  • przyjmowanie informacji dotyczących zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 3. Opłata skarbowa
  • udzielanie informacji o opłacie skarbowej,
  • przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,
 4. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności nie podatkowych
  • zgłaszanie zmian użytkownika wieczystego, udzielanie informacji o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty,
  • dzierżawa terenu – informacja,
 5. Zaświadczenia
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia,
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących płatności podatkowych oraz opłat z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych wobec Gminy Wrocław (np. o wykreślenie hipoteki przymusowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, zakupu nieruchomości na raty),
  • wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego.

Uwaga!!!
Dokładny opis procedur/spraw jakie można załatwić w COP znajduje się w zakładce Sprawy do załatwienia.
   
Proponowane kryteria wyszukiwania: 
   
-kategoria - podatki, opłaty  
      
lub 
   - jednostka odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat

W Centrum Obsługi Podatnika można również:

 • w Punktach Obsługi Bankowej dokonywać opłat,
 • w kancelarii składać pisma do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu

 

(fot. M.Mieloch)

W Centrum Obsługi Podatnika  przyjęto:

 • w roku 2010 -  46 289 klientów, 
 • w roku 2011 - 49 098 klientów,
 • w roku 2012 - 59 327 klientów,
 • w roku 2013 - 61 897 klientów.