Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie programów ekologicznych oraz wyjazdów do Ośrodków Edukacji Ekologicznej w okresie IX-XII 2017.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach:

1) informacje na temat dofinansowania programów ekologicznych edukacyjnych (załączniki 1-5)

2) informacje na temat dofinansowania wyjazdów do Ośrodków Edukacji Ekologicznej  (załączniki 6-9)