UCHWAŁA NR XXXIV/704/16 [start] [koniec]
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

Załączniki:

Projekt budżetu Miasta na rok 2017