Tutaj dostępne jest także zestawienie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »
w oryginalnej skali - do pobrania (także z plikami geolokalizacji)

Opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zajmuje się Biuro Rozwoju Wrocławia »

Decyzje o przystąpieniu do opracowywania planu i jego przyjęciu podejmuje Rada Miejska Wrocławia »