Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski Wrocławia funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

[start]Od 25 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim Wrocławia (w Centrum Obsługi Podatnika i w Centrum Obsługi Mieszkańca)  można potwierdzać Profil Zaufany.[koniec]


Profil zaufany
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Posiadanie profilu zaufanego ePUAP pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP) umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych.

Jak to zrobić?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz:

 • konto poczty elektronicznej (na które przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny)
  lub
 • telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny),

obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego Wrocławia (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.


Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo do Gminy), wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Lokalizacje
Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Urzędzie Miejskim Wrocławia w następujących lokalizacjach:

 • COP
  ul. Kotlarska 41
  sala obsługi, stanowisko 1 i 3
  (czynne pn-pt od 8:00-17:15)
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala s3, stanowisko 19 
  (czynne pn-pt od 8:00-15:15) 
 • COM II,
  pl. Nowy Targ 1-8
  sala obsługi, stanowisko 14
  (czynne pn-pt od 8:00-15:15)

 

Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.