Powyższa informacja jest aktualna na moment jej sprawdzania i nie powoduje zarezerwowania numeru indywidualnego. W celu złożenia wniosku o wydanie tablic indywidualnych należy skierować się do organu ws. rejestracji pojazdów, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.