Wyszukiwarka tablic indywidualnych (https://wyszukiwarkaitr.cui.wroclaw.pl/)

Powyższa informacja jest aktualna na moment jej sprawdzania i nie powoduje zarezerwowania numeru indywidualnego.

W celu złożenia wniosku o wydanie tablic indywidualnych należy skierować się do organu ws. rejestracji pojazdów, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.