Brak treści artykułu

Załączniki:

Zeszyt 6 - ankieta firm przewożących towary
Zeszyt 5 - centra handlowe, impreza masowa, ruch rowerowy
Zeszyt 4 - napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej i ankiety
Zeszyt 3 - natężenia ruchu pojazdów
Zeszyt 2 - ankieta gospodarstw domowych
Zeszyt 1 - ciągi i funkcja oporu
Raport II
Raport I