[start]Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi[koniec], w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 9tb ustawy. Na podstawie art. 12a ust. 4 ustawy, analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok, sporządza się do 30 listopada 2020 r.Załączniki:

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2013
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2014
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019