Zespół Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Kierownik: Sebastian Sobecki
pok. 324, III piętro
tel. +48 71 777 72 47