UCHWAŁA NR V/17/14
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok