UCHWAŁA NR V/17/14
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok

[start] Dochody budżetu Miasta: 3.885.745.040 zł
Wydatki budżetu Miasta: 4.175.745.040 zł [koniec]