Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Korekta oświadczeń majątkowych: złożonego na 2 miesiące przed upływem kadencji (2010-2014), złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji (2014-2018) oraz oświadczenia majątkowego za rok 2014
Wyjaśnienie do korekty
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2016