Okręg wyborczy nr 7

Klub Radnych Rafała Dutkiewicza

 

Kontakt:


Pracuje w komisjach:


Interpelacje i zapytania złożone przez Radną

Dyżur:
godz. 15:00-16:30
Sukiennice 9, pok. 204/205

  • 1 lutego 2017 r.
  • 15 marca 2017 r.
  • 17 maja 2017 r.
  • 28 lutego 2018 r.
  • 7 marca 2018 r.
  • 11 kwietnia 2018 r.

 [start] [koniec]