Okręg wyborczy nr 7

Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską

 

Kontakt:


Pracuje w komisjach:


Interpelacje i zapytania złożone przez Radną

Dyżur:
godz. 15:00-16:30
Sukiennice 9, pok. 204/205

  • 25 lutego 2015 r.
  • 11 marca 2015 r.

 [start] [koniec]Załączniki: