Okręg wyborczy nr 1

Klub Radnych Rafała Dutkiewicza

 

Kontakt:

 [start] [koniec]
Pracuje w komisjach:

 

Interpelacje i zapytania złożone przez Radnego

Dyżur:
godz. 15:00 - 16:30
Sukiennice 9, pok. 204/205

  • 21 marca 2018 r.
  • 18 kwietnia 2018 r.
  • 13 czerwca 2018 r.