Okręg wyborczy nr 1

Klub Radnych Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską

 

Kontakt:

 [start] [koniec]
Pracuje w komisjach:


Dyżur:
godz. 15:00 - 16:30
Sukiennice 9, pok. 204/205
  • 28 stycznia 2015 r.
  • 16 grudnia 2015 r.