Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
dr Jacek Ossowski
Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
 Kontakt: