Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się 
w godzinach od 8.00 do 15.15.
NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej
.


Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 


NIP
896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Powszechny Spis Rolny 2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.,

Ustawa  z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.

Zarządzenie nr 3177/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego mieści się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, pok. 116.


Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 • 20 pni – dla pszczół.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej
  (Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie
  wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu);
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

15 czerwca 2020 r. ruszył na nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Wszyscy kandydacie na rachmistrzów przejdą szkolenie zakończone egzaminem egzaminem testowym polegającym na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem

Rachmistrz terenowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego, posługiwać się będzie  umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

 1. imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza terenowego;
 2. numer identyfikatora;
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego;
 4. określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;
 5. pieczęć wojewódzkiego biura spisowego;
 6. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora;
 7. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.


Wynagrodzenie rachmistrza to iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - Powszechny Spis Rolny 2020


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij