W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne

Informacja, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 30.01.2020 r., znak WR.RUZ.421.150.2019.KTB udzielającego na rzecz MPWiK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód rzeki Odry i kanału Żeglugowego oraz do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu Osiedla Karłowice, Osobowice, Różanka i terenów przyległych oraz Placu Społecznego we Wrocławiu, za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej.

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek spółki Wratislavia-Biodisel S.A. z siedzibą we Wrocławiu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych, z zakładu położonego przy ul. Monopolowej 4.

Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrketora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek złożony przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie wyadnia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, ul. Hofmannów i ul. Konduktorskiej wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz przepompownią wód deszczowych".

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Elektrociepłowni Wrocław.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.02.2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.20 o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.19 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia  DN200...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia płyt postojowych lotniska PPS-3 i PPS-4 za pomocą wylotów W-3 i W-4 do otwartego rowu R-1.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Portu Lotniczego Wrocław S.A., w zakresie wprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z płyty PPS-3 i PPS-4 istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego R-1.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 02.02.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZILZ.420.20.2019.KCz.80 o postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28.12.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. pozwolenia wodnoprawnego w ramach części zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Cegielskiego, ul. Hofmanów i ul Konduktorskiej wraz ze zbiornikiem...

Informacja o wszczeciu postepowania_ciagow drenarskich_obreb Marszowice

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - układu ciągów drenarskich w obrębie działki nr 4/7 AM-17 obręb Marszowice, m. Wrocław.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie w sprawie wydania decyzji dot. pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego na wysokości budynku przy ul. Komedy, usługę wodną w zakresie trwałego odwodnienia obiektów budowlanych na wysokości ul. Komedy 22, 24, 26 oraz długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej w obrębie działek nr 3/6 i 3/2 AM-3, obręb Jagodno.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego  przy ul. Komedy 14 i 20 oraz usługę wodną w zakresie odwadniania obiektów budowlanych, tj. terenów komunikacyjnych zlokalizowanych na działce nr 2/4 AM-3, obręb Jagodno i odprowadzanie do kanalizacji deszczowej.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód w ramach działania istniejących obiektów Stopnia Wodnego Rędzin zlokalizowanym w km 260+700 rzeki Odry, w powiecie M. Wrocław.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia MPWiK S.A. we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Cegielskiego, ul. Hofmanów i ul. Konduktorskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią wód deszczowych".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Średzkiej".

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bystrzycy dla Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Wrocławskiego w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina gm. Żórawina do skrzyżowania z ul. Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w...