W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. we Wrocławiu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, z płyty do odladzania samolotów na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek PGW Wody Polskie postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych w części dotyczącej: wykonania wału przeciwpowodziowego na odcinku od km 1+304,0 do km 1+428,7, wykonania przejazdu wałowego P17, udzielonych decyzją z dnia 26.07.2018r. znak: DOK.DOK3.9700.89.2018.JC dla przedsięwzięcia pn. "WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław".

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 4.04.2022 r., znak WR.ZUZ>1.4210.40.2022.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wrocław na: wykonanie urządzeń wodnych - dwóch ogrodów deszczowych z drenażem rozsączającym ośr. DN600 mm, na działce nr 7/2 AM-19 obr. Stabłowice oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Stoszowskiej we Wrocławiu do ziemi, za pomocą projektwanego urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  z dnia 23.03.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.83 o prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wojewódzkiej od...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw PKN Orlen S.A. przy ul. Maślickiej we Wrocławiu.

Obwieszenie Ministra Infrastruktury

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniu 7 kwietnia 2022 r., od godziny 9.00 w lokalizacji: dz.2/1 obręb Polanowice, dz.2/13,2/16,2/18 obręb Sołtysowice, miasto Wrocław.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek PLK S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia  programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: WR.ZUZ.5.4210.148.2021.PP z dnia 11.03.2022 r. w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)."

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne

Informacja, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie z dnia 30.01.2020 r., znak WR.RUZ.421.150.2019.KTB udzielającego na rzecz MPWiK S.A. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód rzeki Odry i kanału Żeglugowego oraz do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu Osiedla Karłowice, Osobowice, Różanka i terenów przyległych oraz Placu Społecznego we Wrocławiu, za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej.

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek spółki Wratislavia-Biodisel S.A. z siedzibą we Wrocławiu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych, z zakładu położonego przy ul. Monopolowej 4.

Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrketora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek złożony przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie wyadnia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, ul. Hofmannów i ul. Konduktorskiej wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz przepompownią wód deszczowych".

Informacja PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawne

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Elektrociepłowni Wrocław.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.02.2022 r., znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.20 o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.01.2022 r. znak: WOOŚ.420.28.2021.SD.19 dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia  DN200...