W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 13.2/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak: DOW-S-IV7222.5.2017.MM w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych (instalacja we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 budynek D-8).

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogroblowej - Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego informujące o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział  2/4 w  nieruchomości położonej na terenie miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/1 oraz nr 9/3, AM-5, obręb Polanowice.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego informujące o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 42/1, AM-11, o pow. 0,0536 ha, obręb 0044 Ratyń

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych udzielonego decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 218/2017 z dnia 18 sierpnia 2014 r....

Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego

Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Gminie Wrocław - Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zarurowania rowu Ł-16a w rejonie ul. Białodrzewnej oraz w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 04.11.2009 r. WSR.E.BK.6210/10045/104/2009.

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka AOW A8 oraz Łącznika Kobierzyce do ziemi w miejscu istniejącego rowu kolejowego oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 13.02.2007r. znak: SR.I.6811-202b/06/07

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła współwłasność Dariusza Małkiewicza, Patrycji Gołaszewskiej, Elżbiety Gołaszewskiej, Mirosława Gołaszewskiego oraz zmarłej Jadwigi Gołaszewskiej

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Roberta Wincentego Tellesza

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Tadeusza Podborączyńskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Tadeusza Podborączyńskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Postanowienie o uzupełnieniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2016 r. orzekającej o odszkodowaniu z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 27/12 z dnia 28 września 2012r., zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji z dnia 20 października 2015 r. Nr 27/15 zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012 r. Nr 4/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych