W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z Centrum Handlowego Korona ul. B. Krzywoustego 126 we Wrocławiu, do miejskiej kanalizacji.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. boiska treningowego na stadionie sportowym "Oławka" we Wrocławiu.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, tj. zespołu 6 budynków mieszkalnych przy ul. Przejazdowej we Wrocławiu

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji, pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Dmowskiego 5 we Wrocławiu.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka ulicy Zajączkowskiej we Wrocławiu do urządzeń wodnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych związanych z przebudową ulicy Zajączkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, z terenu zakładu Stanley Fasteninig Systems Poland Sp. z o.o., do rowu Łx-18 zlokalizowanego na dz. nr 8, obręb Żerniki we Wrocławiu.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z drogi osiedlowej poprzez wpusty drogowe na dz. nr 9/8, 9/9, 9/10 obręb Ratyń we Wrocławiu

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych CMP Holding Sp. z o.o., ścieków przemysłowych, pochodzących z myjni pojazdów zlokalizowanej przy ul. Braterskiej 2 we Wrocławiu.

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zawiadomienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodno prawnych w związku z realizacją zadania pn. „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu stacji paliw i myjni samochodowej przy ul. Żmigrodzkiej 105-117 we Wrocławiu

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2017 r., znak: WSR-E.6341.164.2017.AW udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przy ul. Łanowskiego we Wrocławiu.

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wrocław, reprezentowanej przez Jarosława Brodę, o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla zadania pn.: „02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94"

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na terenie województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Polanowice AM - 5 dz. 9/1 o pow. 0,0017 ha oraz 9/3 o pow. 0,1959 ha.