W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli Wrocławia

Wersja strony w formacie XML

Informacja o naborze kandydatów na członków  Miejskiej Komisji Wyborczej   w wyborach do Rad Osiedli Wrocławia w 2021 roku.

Na podstawie § 15 ust 5 Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla, określonej w Załączniku do uchwały nr XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6534) Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji informuje, o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rad Osiedli Wrocławia w 2021 roku.

W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są:

 • radni Rady Miejskiej Wrocławia
  oraz
 • inne osoby zgłoszone przez radnych, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta.

Termin zgłoszenia kandydatów:

 • od 29 kwietnia 2021 r.
 • do 17 maja 2021 r.

Do zgłoszenia kandydatów należy wykorzystać wzór formularza (do pobrania na dole strony). Przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych powinni załączyć stosowne upoważnienie do reprezentacji.

Zgłoszenia należy kierować do Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji Rady Miejskiej Wrocławia na adres:

 • osobiście do sekretariatu Biura Rady Miejskiej Wrocławia
  Sukiennice 9, pok. 202
  od godz. 8.00 do 15.30
 • na skrzynkę e-mailową Biura Rady Miejskiej Wrocławia: brm@um.wroc.pl  - skan dokumentu własnoręcznie podpisanego 
  z wypełnionymi wszystkimi polami
 • z wykorzystaniem platformy ePUAP: /umwroclaw/SkrytkaESP
 • listownie na adres:
  Biuro Rady Miejskiej Wrocławia,
  50-107 Wrocław, Sukiennice 9
  z dopiskiem „Nabór do MKW”.

O dacie wpływu zgłoszenia decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia zgłoszenia do BRM lub doręczenia za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do sekretariatu BRM,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową wskazaną w ogłoszeniu – data wysłania wiadomości e-mail,
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym)
 4. w przypadku przesłania dokumentów pocztą – data wpływu zgłoszenia kandydata do sekretariatu Biura Rady Miejskiej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w informacji nie będą brane pod uwagę.


Zadania Miejskiej Komisji Wyborczej:

 1. zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem
 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień;
 3. tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych;
 4. tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 5. rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
 6. powoływanie, rozwiązywanie oraz dokonywanie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych;
 7. ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych;
 8. ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych;
 9. rejestrowanie kandydatów na radnych;
 10. zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do publicznej wiadomości,
 11. ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych
 12. ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości;
 13. przedkładanie na wniosek Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli sprawozdań z podejmowanych działań;
 14. ustalenie wzorów:
  1. zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających zgłoszenie,
  2. zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej,
  3. protokołu rejestracji kandydatów,
  4. protokołu wyników głosowania,
  5. protokołu ustalenia wyników wyborów,
  6. kart do głosowania,
  7. zaświadczenia dla mężów zaufania,
  8. zaświadczenia o wyborze na radnego;
 15. zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z Prezydentem – obwodowym komisjom wyborczym;
 16. wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania;
 17. ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników głosowania we wszystkich osiedlach w Mieście;
 18.  przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów;
 19. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Załączniki

Komunikat pdf, 188 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane